top of page

Se zaposleni počutijo povezani z vašim podjetjem?


Profesionalne svetovalne storitve podjetjem pomagajo doseči nove ravni razvoja, rasti, učinkovitosti in doseganja zastavljenih ciljev. V Imperiji delodajalcem pomagamo, da se bolje povežejo z zaposlenimi in izboljšajo komunikacijo med zaposlenimi in vodji. V ta namen izvajamo kadrovsko svetovanje v obliki coachinga, saj so zaposleni in izobraževanje le-teh ključ do vsakega uspešnega podjetja.


Eden izmed najboljših načinov za razumevanje motivacije vaših zaposlenih je, poleg psihološkega testiranja, da se vživite v njihovo perspektivo.


VREDNOTE IN ZGODBA PODJETJA

Ali vaši zaposleni vedo, kaj so vrednote vašega podjetja? Veste sami, kaj vam je v življenju pomembno in kaj vas vodi tudi v poslovanju? Kakšno delovno okolje si želite ustvariti v svojem podjetju? In ne nazadnje, kakšna je zgodba vašega podjetja? Zaposleni ne iščejo več le dela od 8-16h, iščejo nekaj več – želijo delati v podjetju, s katerim si delijo vrednote, ki ima zgodbo. V okolju, ki jim omogoča rast in razvoj, tako na profesionalni kot osebnostni ravni.


OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA

Delodajalci in zaposleni bi morali imeti osebno predstavo o tem, kako si želijo, da bi jih videli drugi ter se v ta namen tudi spreminjati. Ugled je rezultat dela, pridobivanja novih veščin in znanj ter posledica sodelovanja med zaposlenimi in vodstvom. Preden začnete graditi blagovno znamko, bodite iskreni do sebe, kdo ste in kaj si želite. Prav tako vaši zaposleni. Zaposleni, ki se bodo počutili bolj povezane s podjetjem, vrednotami ter samo znamko, bodo tudi bolj motivirani, raje bodo prihajali na delo ter tudi dalj časa ostajali v podjetju, podjetje pa bo posledično imelo nižjo fluktuacijo kadrov.


VODENJE Z ZGLEDOM

Pomagajte zaposlenim, ki se želijo učiti in narediti več ter bodite proaktivni pri obveščanju, če imate znotraj podjetja na voljo mentorstvo ali 'coacha' za profesionalno in osebno rast.

V načrtovanju rasti in razvoja podjetja čim bolj vključite zaposlene. Povratne informacije z njihove strani so lahko vir potencialne poslovne rasti. Zabeležite si, ko je kdo od zaposlenih uspešen pri svojem delu ter spodbudite tudi druge, da se medsebojno spodbujajo za dobro opravljeno delo.


POMEMBNOST KOMUNIKACIJE

Zadovoljstvo in sreča na delovnem mestu sta v veliki meri povezana z dobrimi sodelovalnimi odnosi v kolektivu, zlasti v podjetjih, ki postajajo manj hierarhična in vse bolj usmerjena v sodelovanje. Delodajalci lahko spodbujate pozitivne odnose tudi z nekoliko manj klasičnimi prijemi, kot je npr. pogostitev na delovnem mestu (catering), organizirana vadba izven delovnega časa, tematska druženja, skupen obisk stand up komedije. Vse to spodbuja sodelovalne odnose znotraj posameznih oddelkov.


Imate vprašanje, na katerega niste dobili odgovora?


Si želite nivo kadrovanja ponesti na višjo raven?


DA / NE

45 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page